Chào mừng bạn đến với Sao Biển!

Sao Biển.Room for Education là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký thành lập tại Áo vào năm 2016, với mục đích giúp đỡ trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 11 tiếp cận với nền giáo dục chất lượng thông qua việc xây dựng trường học ở các vùng xa xôi, hẻo lánh và các bản làng nghèo tại Việt Nam. Thông qua việc xây dựng trường học, Sao Biển mong muốn góp phần đảm bảo quyền được đi học của trẻ em, một trong những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Tại Việt Nam, Sao Biển chỉ tập trung vào những địa phương ít nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước và các Tổ chức phi chính phủ khác do vị trí địa lý xa xôi. Người dân sinh sống ở các khu vực này chủ yếu là các nhóm dân tộc thiểu số. Nhiều tổ chức lo ngại việc thực hiện dự án tại các địa phương này sẽ phát sinh các chi phí hậu cần lớn.

Từ những ngày đầu hoạt động, Sao Biển đã nhận được sự tham gia tích cực từ người dân, giáo viên và chính quyền địa phương. Điều này góp phần đảm bảo các trường học được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương, cũng như việc sử dụng hợp lý sau khi hoàn thiện công trình.

Sự phối hợp và hỗ trợ của các đối tác tại Việt Nam trong việc tư vấn địa điểm dự án, liên hệ với chính quyền địa phương, bên cạnh việc tham gia vào quá trình thực hiện dự án cũng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của dự án.

Bên cạnh đó, Sao Biển, một tổ chức quy mô nhỏ với một cán bộ quản lý dự án hoạt động tại Việt Nam và một Ban Giám đốc ở Áo, không cần dành nhiều ngân sách cho chi phí vận hành của tổ chức. Thay vào đó, phần lớn số tiền tài trợ sẽ được đầu tư vào việc xây dựng các ngôi trường cho trẻ em nghèo ở Việt Nam.

Sao Biển cũng mong muốn thông qua các hoạt động của mình, nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc sống khó khăn của nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Tài khoản ủng hộ:

Sao Bien. Room for Education.
IBAN: AT69 2011 1829 1746 8500
BIC: GIBAATWWXXX

Được nhắc đến trên

with the support of